HVORDAN KOMMER JEG VIDERE?

Bygningstegning

Det er vigtigt at du har tillid til din arkitekt og at "kemien" passer, dernæst skal du kunne lide arkitektens formsprog. Dette afklares ofte på det første møde, eller når du ser de første skitser til dit projekt.

Omfanget af arkitektens medvirken i byggeriets faser og honoraret herfor bør aftales straks efter valget af rådgiver er truffet. Så går samarbejdet bedst og kun det nødvendige arbejde udføres.

Når skitserne er rettet til, så du er helt tilfreds, kan rentegningen af myndighedstegninger og udbudsmateriale til håndværkerne gå i gang.

Du kan vælge at få et omtrentligt overslag over byggeudgifterne umiddelbart efter du har godkendt skitserne, som du også kan bruge til eventuelt lånoptagning i bank/kreditforening.

I samråd med arkitekten vurderes det om ingeniørbistand eller anden rådgivning/undersøgelser er nødvendige.

Tegninger og beskrivelse sikrer at håndværkerne giver pris på det samme grundlag så du umiddelbart kan sammenligne tilbudene. Tilbudene bliver tit lavere når håndværkerne har et præcist materiale at gå ud fra, så de ikke skal "dække sig ind" for usikkerheder om materialer og omfang.

Måske må projektet justeres lidt hvis prisen er for høj. Når tilbudsprisen passer til dit budget, kan der skrives kontrakt med den/de valgte håndværkere.

Bygningstegning

til toppen af siden ↑

Efter eventuelle myndighedsgodkendelser er i hus kan byggeriet starte.

Under byggeriet hjælper arkitekten med at føre tilsyn med arbejdet hvor fejl og mangler noteres, herudover kan afholdes byggemøder, hvor alle aftaler nedskrives.

En god entreprisekontrakt og bindende mødereferater hjælper dig til at undgå unødige gener, ekstraudgifter og overskridelser af tidsplanen. Bilag til kontrakten indeholder nøje regler for byggeriets gennemførelse, tid (herunder dagbøder for forsinkelser) og betalingsfrister m.m.

Ved aflevering af det færdige byggeri til dig, noteres eventuelt resterende mangler og en tidsfrist for afhjælpningen aftales.

Arkitektens skitser, projekt og byggeledelse sikrer dig at dit byggeri får en optimal udformning, en teknisk god kvalitet og en høj arkitektonisk værdi.

Du kan også vælge at lade et byggefirma give en pris på baggrund af arkitektens skitser. Byggefirmaet søger myndighederne og tegner projektet og udfører alle håndværksarbejderne.

Arkitektens rolle bliver her at være din professionelle støtte i forhandlingerne med byggefirmaet og at kontrollere tilbud/projekt, entreprisekontrakt og byggearbejderne. Kort sagt at sørge for at aftalerne ved de første møder, ved kontraktskrivningen og under byggeriet også føres ud i livet, uden at byggefirmaet "springer over hvor gærdet er lavest", kommer med urimelige ekstraregninger eller overskrider tidsplanen.

Bygningstegning

til toppen af siden ↑

Om du vælger at samarbejde med et byggefirma eller du ønsker at få priser ind fra flere håndværkere er det en god idé at have en arkitekt at spørge til råds i forløbet. Min ansvarsforsikring dækker projektfejl og deraf følgende skader på bygningen eller personskader (endnu ikke sket).

Kim Tarp - Arkitekt, Gilleleje Strandvej 35, DK-3250 Gilleleje, Tlf. 48 302 302
   POST@KIMTARP.DK